Taas
TAAS Zlín, s.r.o.
Souhrady 61
763 16 Fryšták
tel: 777 733 331
mail: taas@seznam.cz
QR Taas
Tradiční český výrobce kvalitních dřevěných dveříMáme zajimavé podmínky pro obchodníky...

Typy tepelných čerpadel

způsob zisku tepelné energie


Systém ZEMĚ - VODA

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze zahradní plochy. V zahradě jsou v metrové hloubce a metrové rozteči zakopány plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Druhou možností systému země - voda je, že tepelné čerpadlo odebírá teplo z vrtů do země (hloubka 50 - 120m). V případě většího množství vrtů se celková délka rozdělí do více vrtů stejné délky. V těchto vrtech jsou umístěny plastové sondy naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Výhody: nižší investiční náklady, vysoký topný faktor.

Nevýhody: systém nelze instalovat u objektů s malým pozemkem.


Systém VZDUCH – VODA

V tomto případě tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu. Použitelnost tohoto tep. čerpadla je od -20°C do +30°C. Dokáže ohřát topnou vodu až do 60°C. Určitou nevýhodou je, že jeho teplotní úroveň je proměnná a se změnami této teplotní úrovně se mění i jeho topný faktor.

Výhody: nižší pořizovací cena, rychlá a levná instalace.

Nevýhody: Nižší topný faktor, hlučnost, pokles výkonu při vyšších venkovních teplotách.


Systém VODA – VODA

Tepelné čerpadlo využívá teplo ze spodních vod. Do země je zapuštěno několik vrtů odkud je čerpána spodní voda, ta je v tepelném čerpadle ochlazena. Použitá voda je vypouštěna jiným vrtem zpět.Tento typ tepelného čerpadla je nejméně rozšířený, avšak svými parametry je energeticky nejefektivnější.

Výhody: velmi vysoký opný faktor, nižší pořizovací cena.

Nevýhody: spodní voda musí mít teplotu +7 °C až +12 °C a musí vyhovovat její chemický rozbor + čištění filtrů.

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012